Artikler

Filter
  • Nytilsatte lærere på elektro, bygg og maskinteknikk

    Vi kan nå annonsere at vi har 3 nye medarbeidere innen bygg, elektro og maskinteknikk, som vil starte sitt virke ved skolestart.

    De som har takket ja er: Lars Petter Stenseth på bygg, Stevan Vukovic på elektro og Arild Sætre på maskinteknikk.
    Vi har lenge vært i markedet etter nye lærere på elektro og bygg, noe som har synt seg å være svært vanskelig. Det er derfor gledelig at vi nå har fått besatt den ene stillingen på elektro og fått på plass en ny på bygg. På maskinteknikk var vi heldig og fikk på plass relativt fort en ny medarbeider som erstatning for en mangeårig "traver" som har valgt å utforske nye oppgaver utenfor skolen.
    Stevan Vukovic er utdannet innen elkraftteknikk fra universitetet i Pristina i Serbia og har erfaring fra transformatorfabrikk i Beograd og kommer nå fra Møre Trafo, hvor han blant annet har jobbet med den elektriske sluttkontrollen av fordelingstransformatorer. Arild Sætre kommer også fra næringslivet med lang praksis fra Sjøfartsdirektoratet med blant annet ekstern revisjonskontroll av KS-system. Lars Petter Stenseth har blant annet vært prosjektleder for boligutbygging, erfaring som selvstendig nærinsdrivende og som lærer på Borgund vgs.

Itslearning logo