Artikler

Filter
  • Husk å søke studieplass!

    Det nye året er begynt og det er på tide å begynne å tenke på valg av utdanning til høsten. Søknadsfristen er 15. april. Laptop-300x267For å komme inn på fagskolen må følgende grunnlag være oppfylt: Den videregående yrkesrettet skolen må være avlagt med minimum bestått i alle fag.
    Videre må du ha relevant praksis og fagbrev i den aktuelle fordypning. Avhengig av ditt utgangspunkt kan det være flere veier som fører frem når det gjelder inntakskriterier. Se derfor også under Studieinformasjon for flere opplysninger.
    Søkingen gjør du direkte fra vår side her. Gå til Søknad om opptak og følg anvisningene.

Itslearning logo