Klagesaker

Avviksbehandling, klagebehandling og varsling av kritikkverdige forhold 
 
Fagskolen arbeider systematisk for god undervisning og studiekvalitet, begrunnet vurdering, godt kvalitetssikret karakterfastsettelse og å drifte skolen etter gjeldende lover og regelverk. Godt forebyggende arbeid er viktig for å sikre kvaliteten skolen skal levere. Samarbeid mellom ledelse, ansatte og studenter er viktig i det forebyggende arbeidet. 
 
Fagskolen har regler og rutiner for formell klagebehandling når kvaliteten likevel ikke er god nok. Skolen skiller mellom generell avviksbehandling i skolens KS-system, varsling av kritikkverdige forhold og klagebehandling. Rutiner er basert på Møre og Romsdal fylke sin forskrift om opptak, eksamen og sensur: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-02-13-179. Prosedyrene ligger i skolens KS-system og skolen har tre ulike prosedyrer for formell klagebehandling: 
  1. Klage på karakter 
  2. Klage på undervisning og studiekvalitet 
  3. Klage på formelle feil og enkeltvedtak 

Itslearning logo