Studentombud

Trenger du hjelp om forhold som gjeld studiesituasjonen din eller rettane dine som student i fagskolen?

Studentombudet har taushetsplikt og er en uavhengig ressursperson som skal ivareta interessene og rettane til fagskolestudentar.

 

 

Itslearning logo