Dekksoffiserutdanning - Nautisk (FTM01H)

HVORFOR VELGE DETTE STUDIET

Dette er et studie for de som ønsker å ta utdanning som ·navigatør eller skipsfører i handels eller fiskeflåten. Utsiktene til sikker jobb og høy inntekt, gjerne i et internasjonalt miljø, er uten tvil tilstede.

Jobben er etter hvert også svært spesialisert med mange nisjer å velge i. Ønsker du å bli kaptein på et cruiseskip og seile i tropiske farvann, eller har du ambisjoner om å slåss mot elementene vinterstid i nordsjøbassenget om bord i et avansert offshore fartøy. Kanskje har du ambisjoner om å bli fiskeskipper med de utfordringer og spenninger dette yrket innebærer.

HVA LÆRER DU PÅ DETTE STUDIET

Nautikkstudiet gir grundig innføring i navigering og behandling av skipet under alle forhold. Navigatøren må også ha grundig kjennskap til skipets trim, stabilitet og krefter som skroget utsettes for under varierende forhold i henhold til vær og vind. Som kaptein må en også ha godt kjennskap til lovverket som regulerer skipsfarten, for å ha kontroll av skipetes drift og omsorg for personer om bord.

OPPBYGGING OG GJENNOMFØRING

Studiet er i utgangspunktet to-årig og bygger på videregående fagopplæring og fagbrev fisker eller matros, og fører da frem til teoretisk grunnlag for å løse Dekksoffiser sertifikat kl 1.

Men det er mulig å avbryte utdanningen etter å ha avlagt eksamen i henhold til Do kl 4, for så å fortsette utdanningen andre året på et senere tidspunkt. (1 – 2 år)

For å løse sertifikat Do kl. 4 kreves GMDSS sertifisering i tillegg til IMO80 og medisinsk behandling STCW tab A-VI/4-2.· Disse emnene inngår i utdanningen.

Studentene må disponere egen pc under skolegang

EMNER OM INNGÅR

Til eksamen skal studenten opp i tre hovedemner:

Funksjon 1 Navigering av skipet inneholder fagområder som har med navigering og behandling av skipet å gjøre. I tillegg til fagområder som terresterisk og astronomisk navigasjon, grundig kjennskap til sjøveisreglene, navigasjonsinstrumenter, meteorologi, skal studenten gjennom obligatorisk opplæring på navigasjonssimulator

Funksjon 2 Lasting, lossing og behandling av last. Kontroll av skipets trim og stabilitet. Kjennskap i å anvende relevante internasjonale regler og koder

Funksjon 3 Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord. Funksjonen inneholder fagelementer som går på overvåkning og kontroll av regleverkets krav. Tiltak for å ivareta sikkerheten til menneskeliv til sjøs, og verne av det marine miljøet, i tillegg til det å kunne organisere og lede mannskapet.

I tillegg inngår realfags- og allmenfagskompetanse.

LÆRINGSMÅL

Gjennom studiet vi du også oppnå:

faglig kompetanse innenfor fagfagområdet gjennom å kunne planlegge, lede og kontrollere egne arbeidsoppgaver.

sosial kompetanse som innebærer samarbeid, ledelse og være med å utvikle gode arbeidsforhold.

ferdigheter innefor bruk av IKT, beregne, kalkulerer, vurdere og analysere. Studenten må kunne begrunne sine valg og redegjøre for konsekvensen av disse valgene.

holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og relasjoner med kollegaer, ledelse og fagmiljø

 

Har du spørsmål du gjerne vil ha svar på er det bare å ringe skolen og be om å få snakke med avdelingsleder maritim.

Itslearning logo